Tuesday, May 19, 2009

R.I.P.


daddy.

Salamat sa musika, sa pagmamahal sa plaka at stereo, sa cha-cha at tango, kay Anastacio Mamaril at Perez Prado, sa vintage glasses at kamisetang retro, sa pinakamasarap na menudo, sa duyan sa ilalim ng puno ng chico. Sa pag-inspire for better or worse ng potential future creative output. Sa mga what were at what could have been. Sa mga sinabi at 'di sinabi. Sa mga iba't ibang emosyon. May you rest in peace.(PBA09s114oro)

No comments: