Tuesday, April 28, 2009

Walang "kung anu-anong shit"


"Hay! Men! Ang Blog ng mga Tunay na Lalake" is hand-down one of the most hilarious and shockingly smart things I've ever seen on the internet, wherein (an) anonymous author(s) evaluates a who's who in Philippine pop culture whether they're "tunay na lalaki" (real man) or "'di tunay na lalaki," (not real man) based on their own "Manifesto ng Tunay na Lalake." (And don't fail to read the comments also, especially if the subject of the entry drops in and chimes in, just like a very sport Apa Ongpin).

Clearly tongue-in-cheek (no?), it's endless fun, and it's updated faster than your friends can post quiz results in Facebook! Not for people with no sense of irony.

Manifesto ng Tunay na Lalake

  1. Ang tunay na lalake ay di natutulog.
  2. Ang tunay na lalake ay di nagte-text-back, maliban na lang kung papasahan ng load. Gayunpaman, laging malabo ang kanyang mga sagot.
  3. Ang tunay na lalake ay laging may extra rice.
  4. Ang tunay na lalake ay hindi vegetarian.
  5. Ang tunay na lalake ay walang abs.
  6. Ang tunay na lalake ay hindi sumasayaw.
  7. Ang tunay na lalake ay umaamin ng pagkakamali sa kapwa tunay na lalake.
  8. Ang tunay na lalake ay laging may tae sa brief.
  9. Ang tunay na lalake ay di naghuhugas ng pinagkainan o nagliligpit ng kanyang mga gamit dahil may babaeng gagawa noon para sa kanya. Mas lalong nagiging tunay ang pagkalalake kung di niya kilala o di niya maalala ang pangalan ng babae.
  10. Ang tunay na lalake ay di nagsisimba.

http://tunaynalalake.blogspot.com/

2 comments:

Anonymous said...

digs! -tunay na lalake team

Anonymous said...

HayMen bids farewell but left 5 bastards:

1) Digs! Tunay na Lalake
2) Tigas Lang
3) Ha! Gays! Tunay na Lalakwe
4) Tunay na Babae
5) Hey Veyklas! Kaibigan ng Tunay na Lalake